Rezervasyonum

Tur Taşımacılık Hizmeti Hizmet


Tur taşımacılığı denilince aklımıza tur şirketleri gelmektedir. Tur hizmetleri elbette ki turizm sektörü içerisinde olan bir etkendir. Turizm etkenini burada tanımlamamız gerekir tabi ki de. turizm, insanların dinlenmek, gezip görmek ve bilgi edinmek amacıyla seyahat etmek anlamına gelmektedir. Turizm hem ulusal hem de uluslararası olmak üzere iki farklı kategoride incelenmektedir. 

Turizmin İlkeleri

Turizm taşımacılığında önemli olan önlemlerin alınabilmesidir. Gerekli önlemler alınabildiği sürece gayet güvenli ve eğlencelidir. Tur taşımacılığının farklı etkenleri içermektedir. Bu etkenler elle tutulmazlık, dayanıksızlık ve ayrılmazlıktır. Elle tutulmazlık, turizm hizmetini satın almadan öncesinde tadına bakılamaması, duyulamaması ve görülememesi gibi etkenleri barındırır. 

Dayanıksızlık, önceden depolanamaz ve başka zaman kullanılamaz olarak tanımlanabilir. Turizm daha önceden farklı şekillerde depolanamaz ve farklı zamanlarda kullanılamaz. Ayrılmazlık ilkesi ise hizmetin genel olarak aynı anda üretilmesi ve tüketilmesi ile farklı yer ve zamanlarda tüketilmesi imkansızdır. 

Tur Taşımacılığı  Unsurları

Turizmin tanımlanmasında temel unsurlar vardır. Bu temel unsurları farklı maddeler içinde sıralayabiliriz. Bu maddeler;

1- Tur taşımacılığında imaj etkilidir. Turun ne için ve neden yapıldığı ve öncesinde nasıl gerçekleştiği geleceğini etkilemektedir. 

2- Tur taşımacılığı olan şirket personelinin tercih edenlere karşı olan tutum ve davranışları etkilidir.

3- Tur taşımacılığı sağlayıcılarının turizm sektörü içinde imaj farklılıkları etkilidir. 

4- Tur için hedeflenen kişi ya da kişiler önemlidir.

5- Tur taşımacılığı hizmetlerinin de dağıtım şekli de önem taşımaktadır. 

Tur Taşımacılığında Araçlar ve Nitelikleri

Tur taşımacılığı için önemli olan etken elbette ki öncelikli olarak taşımacılığın ne şekilde yapıldığıdır. Yapılan taşımacılık kara, hava ya da deniz yolu ile olmaktadır. En yaygın kullanılan taşımacılık türü kara taşımacılığı olmaktadır. Kara taşımacılığında kullanılan araçların nitelikleri önem arz etmektedir. Kullanılan araçlar karayolları trafik kanununa göre hizmet veriyor olmaktadır.

Kullanılan araçların havalandırma sistemleri , ısıtma ve soğutma sistemleri uygulamalarının uygun şekilde yapılıyor olması gerekmektedir. Ayrıca araç sürücülerinin gerekli olan evrak ve belgelerinin tam bir şekilde olması gerekir. Araçların zorunlu hizmet ve sigortalarının tam olması gerekir. araç temizliğinin tam ve eksiksiz olması gerekir. Ayrıca yetki belgelerinin de tam olması gerekmektedir.